Anna Łukaszczyk

Ania Łukaszczyk

Archiwum

Ania Łukaszczyk – moje działania

Dzięki temu, że mogłam być Radną w Rudzie Śląskiej w latach 2010 – 2014, udało się powstrzymać budowę kompostowni za kościołem pw. Świętego Piusa X. Przed przyjęciem strategicznego dla miasta dokumentu (Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego) przekonałam wszystkich Radnych, aby wykreślić gospodarowanie odpadami na tym terenie. Zakład więc nie powstanie, a nasze osiedle pozostanie wolne od kompostowania odpadów!

Na przykładzie miasta Zabrze widać, jak tego typu instalacja może uprzykrzyć życie mieszkańcom, a proponowana przez Władze odległość 150 metrów od osiedla w Rudzie Śląskiej była nie do przyjęcia.

Pragnąc zmieniać oblicze miasta, włączyłam się w promowanie inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Wraz ze Stowarzyszeniem Rudzianie Razem dostarczyliśmy do Państwa domów ponad 1000 ankiet. Projekty które przez ostatnie lata wspierałam to:

  • siłownia napowietrzna przy ulicy Mickiewicza oraz system do ćwiczeń wyczynowych. 
Dodatkowo zostaną ustawione ławeczki i wybrukowane nowe ścieżki.
  • nowoczesna bieżnia.na boisku Szkoły Podstawowej nr 41 przy ul. Gierałtowskiego
  • rewitalizacja Parku Gorgol
  • rewitalizacja Stawu Kokotek.

Natomiast w 2018 roku wygrał mój projekt na Strefę Aktywności Lokalnej w Parku Gorgol.

Od 2015 roku jestem zaangażowana w tworzenie Wojewódzkiego Planu Gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego. Wnosiłam uwagi jak i wystosowałam wraz ze Stowarzyszeniem Rudzianie Razem apel do Radnych Sejmiku.

Na bazie tych doświadczeń wiem, że w większości decyzje zapadają na poziomie województwa, dlatego też głos mieszkańców powinien być zauważony również w Sejmiku Województwa Śląskiego.

Rok 2018 przyniósł kolejne wyzwania, zarówno na Kokotku- gdzie władze planują kolejną instalację – tym razem Asfaltownię, która ma powstać około 100 metrów od Szkoły Specjalnej i ok. 600 metrów od dużego osiedla.

Drzewa wycinane są na potęgę, a systemu gospodarki odpadami, takiego z prawdziwego zdarzenia jak nie było, tak nie ma. Teraz jednak wiem, że więcej można zdziałać właśnie w Sejmiku!

Poznaj mnie prywatnie lub zapoznaj się z moją dotychczasową działalnością