Anna Łukaszczyk

Ania Łukaszczyk

Archiwum

Ania Łukaszczyk – moje działania

Dzięki temu, że mogłam być Radną, udało się powstrzymać budowę kompostowni
za kościołem pw. Świętego Piusa X. Przed przyjęciem strategicznego dla miasta dokumentu (Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego) przekonałam wszystkich Radnych, aby wykreślić gospodarowanie odpadami na tym terenie.
Zakład więc nie powstanie, a nasze osiedle pozostanie wolne od kompostowania odpadów! Nie udałoby się to bez Państwa wsparcia i czynnego udziału w zbieraniu podpisów przeciwko kompostowni, za co przy okazji serdecznie Państwu dziękuję.

Pragnąc zmieniać oblicze naszego osiedla, włączyłam się w promowanie inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Wraz ze Stowarzyszeniem Rudzianie Razem dostarczyliśmy do Państwa domów ponad 1000 ankiet. Dzięki tej akcji:

  • przy ul. Mickiewicza powstanie siłownia napowietrzna i system do ćwiczeń wyczynowych. 
Dodatkowo zostaną ustawione ławeczki i wybrukowane nowe ścieżki.
  • na boisku Szkoły Podstawowej nr 41 przy ul. Gierałtowskiego powstanie nowoczesna bieżnia.

Wartość tych inwestycji to ponad 230.000,00 zł, a w samym głosowaniu dot. siłowni napowietrznej zajęliśmy drugie miejsce na całą Rudę Śląską, za co również wszystkim gorąco dziękuję.

Powyższe działania pokazują, że my, mieszkańcy, możemy mieć realny wpływ na nasze otoczenie i losy miejsca, w którym żyjemy
– natomiast mnie osobiście sukcesy te motywują do dalszej pracy.

Jeżeli ponownie poprą Państwo moją kandydaturę do Rady Miasta Ruda Śląska, to moim celem będzie przede wszystkim:

  • zwiększenie funduszu dla dzielnic w ramach Budżetu Obywatelskiego (w tym roku udało mi się na sesji przekonać Panią Prezydent oraz Radnych, aby każda dzielnica miała własną pulę środków),
  • zadbanie o park przy ul. Astrów i Różanej, park Gorgol oraz Puszczę Kokotek, stworzenie w nich czystych i bezpiecznych miejsc wypoczynku dla dzieci i osób starszych,
  • wybudowanie ronda na skrzyżowaniu ul. Magazynowej oraz Wolności (bowiem w planach jest rozbudowa trasy N-S, przez co znacznie zwiększy się ruch i trudniej będzie wyjechać z osiedla),
  • zwiększenie bezpieczeństwa na ulicy Wolności oraz Karola Goduli poprzez doświetlenie przejść dla pieszych,
  • darmowa komunikacja i specjalna linia autobusowa łącząca wszystkie cmentarze co roku 1 listopada
(już w tym roku wystąpiłam o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie 2015 na ten cel ).

Korzystając z okazji, pragnę Państwa poinformować, że obecna Pani Prezydent, łamiąc dane nam słowo, przez ostatni rok czyniła starania o powstanie kompostowni na naszym osiedlu. Ja natomiast postanowiłam pozostać z mieszkańcami i walczyć w tej sprawie do końca.

Gorąco wierzę, że razem możemy więcej i że także w tej kadencji dzięki Państwa wsparciu będę mogła działać dla dobra naszej dzielnicy.

Poznaj mnie prywatnie lub zapoznaj się z moją dotychczasową działalnością