Anna Łukaszczyk

Ania Łukaszczyk

Archiwum

Poniżej zamieszczam wszystkie interpelacje złożone przeze mnie od początku kadencji.

Jeżeli jesteś mieszkańcem Rudy Śląskiej – możesz ze swoją sprawą przyjść na mój dyżur oraz skontaktować się ze mną poprzez e-mail: [email protected]

W sprawie odorów z przedsiębiorstw PUK Sp. zo.o. oraz Zakładów Mięsnych Madej & Wróbel

Interpelacja nr.PR.0003.210.2011 Z dnia: 27.10.2011 r Radna:  Anny Łukaszczyk W sprawie: odorów z przedsiębiorstw PUK Sp. zo.o. oraz Zakładów Mięsnych Madej & Wróbel W imieniu Stowarzyszenia Rudzianie Razem oraz jego sympatyków, a także mieszkańców ulic: Wawelska, Słowiańska, Szyb Powietrzny proszę o podjęcie działań w sprawie odorów wydobywających się w okresie letnim z przedsiębiorstw PUK sp....

Czytaj więcej

W sprawie rzeki Czerniawki przy ul. Klary

Interpelacja nr.PR.0003.211.2011 Z dnia 27.10.2011 r. Radna:  Anna Łukaszczyk W sprawie: sprawdzenia rzeki Czerniawki przy ul. Klary W dniu 26.10.2011 r., na dyżur radnej stawił się Pan Stefan, który popropsił o sprawdzenie przez odpowiednie służby czy, aby  do rzeki Czerniawki przy ul. Klary w okolicy garaży nie jest spuszczany ściek, bowiem zapachy wydobywające się z...

Czytaj więcej

W sprawie Amatorskich Otwartych Mistrzostw w Pływaniu

Interpelacja nr.PR.0003.223.2011 Z dnia 24.11.2011 r. Radna:  Anna Łukaszczyk W sprawie: wykluczeniu przez władze MOSIR-u z Amatorskich Otwartych Mistrzostw w Pływaniu dzieci i młodzieży z miasta Rudy Śląskiej zrzeszonych w Śląskim Okręgowym Związku Pływackim W dniu 24.11.2011 r., na dyżur, który pełniłam w Szkole Podstawowej nr 30, stawiła się Pani Joanna, która poinformowała o wykluczeniu...

Czytaj więcej

W sprawie garaży przy ul. Wieniawskiego

Interpelacja nr.PR.0003.222.2011 Z dnia 24.11.2011 r. Radna:  Anna Łukaszczyk W sprawie: garaży przy ul. Wieniawskiego W dniu 24.11.2011 r., na dyżur, który pełniłam w Szkole Podstawowej nr 30, stawił się Pan Tomasz, który  poinformował, iż pomimo złożenia wniosków o pozwolenie na postawienie 22 blaszanych garaży przy ul. Wieniawskiego z początkiem tego roku, do dnia dzisiejszego...

Czytaj więcej

W sprawie uzupełnienia słupków przy ul. Porębskiej

Interpelacja nr.PR.0003.224.2011 Z dnia 24.11.2011 r. Radna:  Anna Łukaszczyk W sprawie: uzupełnienia słupków ograniczających wjazd pojazdów na deptak przy ul. Porębskiej W dniu 24.11.2011 r., na dyżur, który pełniłam w Szkole Podstawowej nr 30, stawiła się Pani Grażyna, która poinformowała o braku słupków ograniczających wjazd na deptak przy ul. Porębskiej. Corocznie są one wycinane na...

Czytaj więcej

W sprawie oświetlenia na ulicy 1-go Maja

Interpelacja nr.PR.0003.14.2012 Z dnia 09.02.2012 r. Radna:  Anna Łukaszczyk W sprawie: oświetlenia na ulicy 1-go Maja W związku ze złymi warunkami pogody oraz przebudową ulicy 1 – go Maja na odcinku od ulicy Hallera do ulicy Zabrzańskiej proszę o dopilnowanie, aby oświetlenie uliczne funkcjonowało po zmierzchu. Zmiana organizacji ruchu i nie sprzyjające warunki atmosferyczne połączone...

Czytaj więcej

W sprawie wycinki drzew na deptaku przy ul. Porębskiej

Interpelacja nr.PR.0003.73.2012 Z dnia 26.04.2012 r. Radna:  Anna Łukaszczyk W sprawie: wycinki drzew na deptaku przy ul. Porębskiej W związku oznaczeniem wszystkich tj. ponad 40 drzew przy deptaku na ul. Porębskiej w celu ich wycinki z uwagi na ich stan zdrowotny oraz nadmierne wychylenie proszę o dokonanie tej czynności w etapach i odstępach czasowych, tak...

Czytaj więcej

W sprawie postawienia ławek na deptaku przy ul. Porębskiej

Interpelacja nr.PR.0003.74.2012 Z dnia 26.04.2012 r. Radna:  Anna Łukaszczyk W sprawie: postawienia ławek na deptaku przy ul. Porębskiej Na wniosek mieszkańców wnoszę o postawienie wzdłuż deptaka przy ul. Porębskiej ławek oraz koszy na śmieci. Jest to teren spacerowy, natomiast pierwsze ławki mieszczą się dopiero bezpośrednio przy cmentarzu. Odpowiedź na interpelację: http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=30607&idmp=1980&r=o

Czytaj więcej

W sprawie placu zabaw przy ul. Wolności 20

Interpelacja nr.PR.0003.75.2012 Z dnia 26.04.2012 r. Radna:  Anna Łukaszczyk W sprawie: placu zabaw przy ul. Wolności 20 W dniu 25.04.2012 r., na dyżur który  pełniłam w PSP 30 zgłosił się Pan Krystian zam. w Rudzie Śląskiej przy ul. Wolności, który poinformował, iż przy ul. Wolności 20 do dnia dzisiejszego nie został uzupełniony plac zabaw dla...

Czytaj więcej

W sprawie placów zabaw postawionych w ramach programu radosna szkoła

Interpelacja nr.PR.0003.76.2012 Z dnia 26.04.2012 r. Radna:  Anna Łukaszczyk W sprawie: placów zabaw postawionych w ramach programu radosna szkoła W związku z okresem letnim proszę o jasną informację na każdym z placów zabaw wybudowanych w ramach programu radosna szkoła o godzinach ich otwarcia. Ponadto proszę o umożliwienie korzystania z tych placów zabaw również na weekendach....

Czytaj więcej

W sprawie hałdy za ZAMET-em

Interpelacja nr.PR.0003.77.2012 Z dnia 26.04.2012 r. Radna:  Anna Łukaszczyk W sprawie: hałdy za ZAMET-em Na dyżur który  pełniłam w PSP 30 zgłosił się Pan Stefan, który prosi o informację, kto wydał i na jaki okres zezwolenie na składowanie kamienia kopalnianego na hałdzie za ZAMET-em. Ponadto od kiedy jest tam składowany kamień kopalniany i czy przy...

Czytaj więcej

W sprawie odstąpienia od trybu przetargowego

Wniosek Nr PR.0003.88.2012 w sprawie odstąpienia od trybu przetargowego. Z dnia 26.04.2012 r. W sprawie odstąpienia od trybu przetargowego Wniosek Radnych: Witolda Hanke, Jarosława Wieszołka, Marka Kobierskiego, Ewy Błąkały-Zawronek, Beaty Drzymały-Kubiniok, Anny Łukaszczyk, Krzysztofa Rodzocha, Dariusza Potyrały, Michała Wieczorka, Kazimierza Myszura, Jana Muchy, Józefa Osmendy, Jakuba Wyciślika, Józefa Skudlika, Marka Wesołego http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=30621

Czytaj więcej

W sprawie chodnika na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej „Wawel”

Interpelacja nr.PR.0003.1082012 Radnej  Anny Łukaszczyk Z dnia 26.06.2012 r. W imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej "Wawel" z ul. Wawelskiej 6, proszę o rozpatrzenie ich prośby w kwestii chodnika położonego na terenie tej wspólnoty, jednakże słuzącemu głównie mieszkańcom z bloku przy Słowiańskiej nr 5. Wspólnota Wawel na dzień dzisiejszy nie jest w stanie finansowo utrzymywać niniejszego chodnika, a...

Czytaj więcej

W sprawie drogi dojazdowej do budynków przy ul. Wawelskiej 4 i 6

Interpelacja Nr PR.0003.109.2012 Radnej Anny Łukaszczyk z dnia 26.06.2012 r. Na dyżur, który pełniłam w PSP nr 6 w dniu 12.06.2012 r., stawil się Pan Krzysztof, który poinfomował, że na drodze dojazdowej do budynków przy ul. Wawelskiej 4 i 6 powstały w drodze wyrwy, których na dzień dzisiejszy nie sposób ominąć. Wobecz czego proszę o...

Czytaj więcej

W sprawie koszy na śmieci przy ul. Porębskiej

Interpelacja nr.PR.0003.121.2012 Z dnia 7.08.2012 r. Radna:  Anna Łukaszczyk W sprawie: koszy na śmieci na deptaku przy ul. Porębskiej W związku postawieniem ławek na deptaku przy ul. Porębskiej, za które w imieniu mieszkańców serdecznie dziękuję, proszę o postawienie bezpośrednio przy nich koszy na śmieci. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie mieszkańców tymi ławkami pozostaje problem...

Czytaj więcej

W sprawie skargi p. Lidii R.

Interpelacja nr.PR.0003.135.2012 Z dnia 30.08.2012 r. Radna:  Anna Łukaszczyk W sprawie: skargi p. Lidii R. W związku z uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska nr PR.0007.134.2011 z dnia 26.05.2011 r., wnoszę o poinformowanie Lidii oraz Komisji Prawa Samorządności i Bezpieczeństwa o sposobie wykonania uchwały. Ponadto na wniosek Lidii proszę o przekazanie w/w informacji dlaczego do dnia...

Czytaj więcej

W sprawie studzienki kanalizacyjnej na terenie dworca PKP w Rudzie

Interpelacja Nr PR.0003.177.2012  z dnia 11.10.2012 r. Radna: Anna Łukaszczyk W sprawie:  studzienki kanalizacyjnej na terenie dworca PKP w Rudzie http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=32850

Czytaj więcej

W sprawie systemu Eko-AB i centrów recyklingu

Interpelacja Nr PR.0003.201.2012 z dnia 24.10.2012 r. Radna:  Anna Łukaszczyk W sprawie:  systemu Eko-AB i centrów recyklingu http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=32984

Czytaj więcej

W sprawie opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

Interpelacja Nr PR.0003.2.2013 z dnia 10.01.2013 r. Radna: Anna Łukaszczyk W sprawie: opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych W związku z wejściem w życie w dniu 1 marca 2011 roku, ustawy z 16 grudnia 2010 r., o publicznym transporcie zbiorowym (DZ.U. z dnia 2011 r., Nr. 5 poz 13), proszę o odpowiedź na pytanie czy...

Czytaj więcej

W sprawie chodnika przy wyjściu z boiska na osiedle Magnolii przy SP 30

Interpelacja Nr PR.0003.8.2013  z dnia 31.01.2013 r. Radna:  Anna Łukaszczyk W sprawie:  chodnika przy wyjściu z boiska na osiedle Magnolii przy Szkole Podstawowej Nr 30 http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=34461

Czytaj więcej

W sprawie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Interpelacja Nr PR.0003.16.2013 z dnia 5.03.2013 r. Radna:  Anna Łukaszczyk W sprawie: punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=34957

Czytaj więcej

W sprawie przycinki drzew na terenie Rudy Śląskiej

Interpelacja Nr PR.0003.70.2013 z dnia 11.04.2013 r. Radna:  Anna Łukaszczyk W sprawie:  przycinki drzew na terenie Rudy Śląskiej http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=35435

Czytaj więcej

W sprawie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów

Interpelacja Nr PR.0003.111.2013  z dnia 13.05.2013 r. Radna:  Anna Łukaszczyk W sprawie: przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=36206

Czytaj więcej

W sprawie dwóch miejsc parkingowych na cmentarzu przy ul. Porębskiej

Interpelacja Nr PR.0003.113.2013  z dnia 15.05.2013 r. Radna:  Anna Łukaszczyk W sprawie:  dwóch miejsc parkingowych na cmentarzu przy ul. Porębskiej http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=36208

Czytaj więcej

W sprawie zmiany przebiegu projektowanego połączenia kolejowego Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach z miastami Aglomeracji Górnośląskiej.

Interpelacja Nr PR.0003.126.2013  z dnia 23.05.2013 r. Radna:  Anna Łukaszczyk W sprawie:  zmiany przebiegu projektowanego połączenia kolejowego Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach z miastami Aglomeracji Górnośląskiej. http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=36263

Czytaj więcej

W sprawie zsypów w wieżowcach

Interpelacja Nr PR.0003.125.2013 z dnia 23.05.2013 r. Radna:  Anna Łukaszczyk W sprawie:  zsypów w wieżowcach http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=36262

Czytaj więcej

W sprawie uciążliwości wynikających z przewozu kruszywa wzdłuż ul. Karola Goduli

Interpelacja Nr PR.0003.143.2013 z dnia 2.07.2013 r. Radna:  Anna Łukaszczyk W sprawie: uciążliwości wynikających z przewozu kruszywa wzdłuż ul. Karola Goduli http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=36877

Czytaj więcej

W sprawie wdrożenia ustawy „śmieciowej”

Interpelacja Nr PR.0003.156.2013  z dnia 2.07.2013 r. Radna:  Anna Łukaszczyk W sprawie:  wdrożenia ustawy "śmieciowej" http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=36892

Czytaj więcej

W sprawie apelu do Parlamentarzystów województwa śląskiego

Interpelacja Nr PR.0003.206.2013  z dnia 9.10.2013 r. Radna:  Anna Łukaszczyk, Beata Drzymała Kubiniok, Ewa Błąkała Zawronek, Witold Hanke, Krzysztof Rodzoch W sprawie: apelu do Parlamentarzystów województwa śląskiego http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=38176&idmp=2093&r=o

Czytaj więcej

W sprawie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Wolności i Magazynowej

Interpelacja Nr PR.0003.204.2013  z dnia 9.10.2013 r. Radna:  Anna Łukaszczyk W sprawie: przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Wolności i Magazynowej http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=38004&idmp=2093&r=o

Czytaj więcej

W sprawie cofnięcia pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zezwolenia na odzysk

Interpelacja Nr PR.0003.211.2013  z dnia 31.10.2013 r. Radna:  Anna Łukaszczyk, Cecylia Gładysz, Barbara Wystyrk - Benigier, Józef Skudlik, Jan Much, Jakub Wyciśika, Henryk Piórkowski, Krzysztof Rodzoch, Witold Hank, Dariusz Potyrała, Józef Osmenda. W sprawie: cofnięcia pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zezwolenia na odzysk http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=38310&idmp=2093&r=o

Czytaj więcej

W sprawie zablokowania decyzji dot. zakładu odzysku odpadów po zużytych oponach samochodowych w rejonie ul. Gen. Hallera.

Interpelacja Nr PR.0003.209.2013  z dnia 31.10.2013 r. Radni:  Anna Łukaszczyk, Witold Hanke, Cecylia Gładysz, Barbara Wystyrk - Benigier, Józef Skudlik, Jan Mucha, Jakub Wyciślik, Henryk Piórkowskieg, Krzysztofa Rodzoch, Józef Osmenda, Dariusz Potyrała. W sprawie:  zablokowania decyzji o wydanie zezwolenia na powstanie zakładu odzysku odpadów po zużytych oponach samochodowych w rejonie ul. Gen. Hallera. http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=38308&idmp=2093&r=o

Czytaj więcej

W sprawie kontenerów do segregacji odpadów

Interpelacja Nr PR.0003.241.2013 z dnia 28.11.2013 r. Radna:  Anna Łukaszczyk W sprawie: kontenerów do segregacji odpadów http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=38600&idmp=2093&r=o

Czytaj więcej

W sprawie projektu budowy podjazdu dla wózków w ramach budżetu obywatelskiego

Interpelacja Nr PR.0003.79.2014 z dnia12.05.2014 r. Radna:  Anna Łukaszczyk W sprawie: w sprawie projektu budowy podjazdu dla wózków w ramach budżetu obywatelskiego 2013 http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=41335&idmp=2245&r=o

Czytaj więcej