Anna Łukaszczyk

Ania Łukaszczyk

Archiwum

Interpelacja Nr PR.0003.211.2013 

z dnia 31.10.2013 r.

Radna:  Anna Łukaszczyk, Cecylia Gładysz, Barbara Wystyrk – Benigier, Józef Skudlik, Jan Much, Jakub Wyciśika, Henryk Piórkowski, Krzysztof Rodzoch, Witold Hank, Dariusz Potyrała, Józef Osmenda.

W sprawie: cofnięcia pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zezwolenia na odzysk

http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=38310&idmp=2093&r=o