Anna Łukaszczyk

Ania Łukaszczyk

Archiwum

Interpelacja Nr PR.0003.206.2013 

z dnia 9.10.2013 r.

Radna:  Anna Łukaszczyk, Beata Drzymała Kubiniok, Ewa Błąkała Zawronek, Witold Hanke, Krzysztof Rodzoch

W sprawie: apelu do Parlamentarzystów województwa śląskiego

http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=38176&idmp=2093&r=o