Anna Łukaszczyk

Ania Łukaszczyk

Archiwum

Interpelacja nr.PR.0003.1082012

Radnej  Anny Łukaszczyk

Z dnia 26.06.2012 r.

W imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej „Wawel” z ul. Wawelskiej 6, proszę o rozpatrzenie ich prośby w kwestii chodnika położonego na terenie tej wspólnoty, jednakże słuzącemu głównie mieszkańcom z bloku przy Słowiańskiej nr 5. Wspólnota Wawel na dzień dzisiejszy nie jest w stanie finansowo utrzymywać niniejszego chodnika, a po deszczach teren staje się grząski, wobec czego zwraca się za moim pośrednictwem z prośbą o ułożenie kostki brukowej między budynkiem przy ul. Wawelskiej 6, a schodami prowadzącymi do budynku przy ul. Słowiańskiej 5.

W załączeniu pismo Wspólnoty „Wawel z dnia 10.06.2012 r.

Odpowiedź na interpelację wraz  z załączonym pismem Wspólnoty:

http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=31385&idmp=1980&r=o