Anna Łukaszczyk

Ania Łukaszczyk

Archiwum

Interpelacja Nr PR.0003.8.2013 

z dnia 31.01.2013 r.

Radna:  Anna Łukaszczyk

W sprawie:  chodnika przy wyjściu z boiska na osiedle Magnolii przy Szkole Podstawowej Nr 30

http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=34461