Anna Łukaszczyk

Ania Łukaszczyk

Archiwum

Interpelacja Nr PR.0003.109.2012

Radnej Anny Łukaszczyk

z dnia 26.06.2012 r.

Na dyżur, który pełniłam w PSP nr 6 w dniu 12.06.2012 r., stawil się Pan Krzysztof, który poinfomował, że na drodze dojazdowej do budynków przy ul. Wawelskiej 4 i 6 powstały w drodze wyrwy, których na dzień dzisiejszy nie sposób ominąć. Wobecz czego proszę o szybką naprawę nawierzchni, tak aby samochody dojeżdżające do powyższych budynków mogły to czynić bez uszczerbku na zawieszeniu.

Odpowiedź na interpelację:

http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=31386&idmp=1980&r=o