Anna Łukaszczyk

Ania Łukaszczyk

Archiwum

Interpelacja Nr PR.0003.113.2013 

z dnia 15.05.2013 r.

Radna:  Anna Łukaszczyk

W sprawie:  dwóch miejsc parkingowych na cmentarzu przy ul. Porębskiej

http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=36208