Anna Łukaszczyk

Ania Łukaszczyk

Archiwum

Interpelacja Nr PR.0003.241.2013

z dnia 28.11.2013 r.

Radna:  Anna Łukaszczyk

W sprawie: kontenerów do segregacji odpadów

http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=38600&idmp=2093&r=o