Anna Łukaszczyk

Ania Łukaszczyk

Archiwum

Interpelacja nr.PR.0003.121.2012

Z dnia 7.08.2012 r.

Radna:  Anna Łukaszczyk

W sprawie: koszy na śmieci na deptaku przy ul. Porębskiej

W związku postawieniem ławek na deptaku przy ul. Porębskiej, za które w imieniu mieszkańców serdecznie dziękuję, proszę o postawienie bezpośrednio przy nich koszy na śmieci. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie mieszkańców tymi ławkami pozostaje problem z opakowaniami spożywczymi, które na chwilę obecną lądują dookoła tych ławek, co psuje estetykę tego rekreacyjnego miejsca.

Odpowiedź na interpelację:

http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=32046&idmp=1980&r=o