Anna Łukaszczyk

Ania Łukaszczyk

Archiwum

Interpelacja Nr PR.0003.2.2013

z dnia 10.01.2013 r.

Radna: Anna Łukaszczyk

W sprawie: opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

W związku z wejściem w życie w dniu 1 marca 2011 roku, ustawy z 16 grudnia 2010 r., o publicznym transporcie zbiorowym (DZ.U. z dnia 2011 r., Nr. 5 poz 13), proszę o odpowiedź na pytanie czy i kiedy gmina Ruda Śląska zamierza zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wprowadzić opłatę za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których jest właścicielem lub zarządzającym.

Podkreślam, że opłata ta pozwoli realizować zadania własne gminy, bowiem przeznaczeniem tej opłaty zgodnie z art. 16 ust. 7 pkt. 1 cytowanej ustawy o publicznym transporcie drogowym, jest utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz dworców, wiat przystankowych służących pasażerom, a więc mieszkańcom naszego Miasta.

 

Dla przykładu podaję numery uchwały Rady Miasta Knurów, którymi taka opłata została uchwalona: Uchwała nr XXII/320/12, Uchwała XXII/321/2.

 

Link do odpowiedzi na interpelacje:

http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=34224

 

Powyższe interpelacje spowodowały, że Rada Miasta na sesji w dniu 7.08.2013 r., podjęła następujące uchwały numer

–  PR.0007.131.2013 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub   zarządzającym jest Miasto Ruda Śląska oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów

– Nr PR.0007.132.2013 w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ruda Śląska

 

w związku z czym od sierpnia 2013 r., miasto będzie pobierało opłaty od przewoźników i z środków uzyskanych w ten sposób będą remontowane przystanki w naszym mieście.