Anna Łukaszczyk

Ania Łukaszczyk

Archiwum

Interpelacja nr.PR.0003.14.2012

Z dnia 09.02.2012 r.

Radna:  Anna Łukaszczyk

W sprawie: oświetlenia na ulicy 1-go Maja

W związku ze złymi warunkami pogody oraz przebudową ulicy 1 – go Maja na odcinku od ulicy Hallera do ulicy Zabrzańskiej proszę o dopilnowanie, aby oświetlenie uliczne funkcjonowało po zmierzchu.

Zmiana organizacji ruchu i nie sprzyjające warunki atmosferyczne połączone z brakiem oświetlenia stanowią duże zagrożenie, bowiem, znaki drogowe, tablice informacyjne, które informują o tych zmianach są całkowicie niewidoczne.

Odpowiedź na interpelację na stronie:

http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=29771&idmp=1980&r=o