Anna Łukaszczyk

Ania Łukaszczyk

Archiwum

Interpelacja nr.PR.0003.76.2012

Z dnia 26.04.2012 r.

Radna:  Anna Łukaszczyk

W sprawie: placów zabaw postawionych w ramach programu radosna szkoła

W związku z okresem letnim proszę o jasną informację na każdym z placów zabaw wybudowanych w ramach programu radosna szkoła o godzinach ich otwarcia. Ponadto proszę o umożliwienie korzystania z tych placów zabaw również na weekendach.

Odpowiedź na interpelację:

http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=30609&idmp=1980&r=o