Anna Łukaszczyk

Ania Łukaszczyk

Archiwum

Interpelacja nr.PR.0003.75.2012

Z dnia 26.04.2012 r.

Radna:  Anna Łukaszczyk

W sprawie: placu zabaw przy ul. Wolności 20

W dniu 25.04.2012 r., na dyżur który  pełniłam w PSP 30 zgłosił się Pan Krystian zam. w Rudzie Śląskiej przy ul. Wolności, który poinformował, iż przy ul. Wolności 20 do dnia dzisiejszego nie został uzupełniony plac zabaw dla dzieci.

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w zeszłym roku zdemontowała część placu zabaw, a po interwencji rodziców poinformowano ich, że te elementy nie spełniały norm bezpieczeństwa i zostaną one uzupełnione po zimie. Pomimo, iż mamy wiosnę – nie przywrócono usuniętych atrakcji, a na kolejną interwencję RSM odpowiedział, iż nie ma środków na ten cel i w związku z odprowadzeniem podatków do miasta, to miasto winno postawić brakujące elementy.

Wobec powyższego proszę o wyjaśnienie, kto odpowiada za ten plac i czy największy wieżowiec w Rudzie I nie zasługuje na plac zabaw dla dzieci.


Odpowiedź na interpelację:

http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=30608&idmp=1980&r=o