Anna Łukaszczyk

Ania Łukaszczyk

Archiwum

Interpelacja nr.PR.0003.74.2012

Z dnia 26.04.2012 r.

Radna:  Anna Łukaszczyk

W sprawie: postawienia ławek na deptaku przy ul. Porębskiej

Na wniosek mieszkańców wnoszę o postawienie wzdłuż deptaka przy ul. Porębskiej ławek oraz koszy na śmieci. Jest to teren spacerowy, natomiast pierwsze ławki mieszczą się dopiero bezpośrednio przy cmentarzu.

Odpowiedź na interpelację:

http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=30607&idmp=1980&r=o