Anna Łukaszczyk

Ania Łukaszczyk

Archiwum

Interpelacja Nr PR.0003.79.2014

z dnia12.05.2014 r.

Radna:  Anna Łukaszczyk

W sprawie: w sprawie projektu budowy podjazdu dla wózków w ramach budżetu obywatelskiego 2013

http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=41335&idmp=2245&r=o