Anna Łukaszczyk

Ania Łukaszczyk

Archiwum

Interpelacja Nr PR.0003.204.2013 

z dnia 9.10.2013 r.

Radna:  Anna Łukaszczyk

W sprawie: przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Wolności i Magazynowej

http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=38004&idmp=2093&r=o