Anna Łukaszczyk

Ania Łukaszczyk

Archiwum

Interpelacja Nr PR.0003.111.2013 

z dnia 13.05.2013 r.

Radna:  Anna Łukaszczyk

W sprawie: przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów

http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=36206