Anna Łukaszczyk

Ania Łukaszczyk

Archiwum

Interpelacja Nr PR.0003.70.2013

z dnia 11.04.2013 r.

Radna:  Anna Łukaszczyk

W sprawie:  przycinki drzew na terenie Rudy Śląskiej

http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=35435