Anna Łukaszczyk

Ania Łukaszczyk

Archiwum

Interpelacja Nr PR.0003.16.2013

z dnia 5.03.2013 r.

Radna:  Anna Łukaszczyk

W sprawie: punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=34957