Anna Łukaszczyk

Ania Łukaszczyk

Archiwum


Interpelacja nr.PR.0003.211.2011

Z dnia 27.10.2011 r.

Radna:  Anna Łukaszczyk

W sprawie: sprawdzenia rzeki Czerniawki przy ul. Klary


W dniu 26.10.2011 r., na dyżur radnej stawił się Pan Stefan, który popropsił o sprawdzenie przez odpowiednie służby czy, aby  do rzeki Czerniawki przy ul. Klary w okolicy garaży nie jest spuszczany ściek, bowiem zapachy wydobywające się z tej rzeki, w której kiedyś były ryby są nie do wytrzymania.


Odpowiedź na interpelację na stronie:

http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=28607&idmp=1895&r=o