Anna Łukaszczyk

Ania Łukaszczyk

Archiwum

Interpelacja nr.PR.0003.135.2012

Z dnia 30.08.2012 r.

Radna:  Anna Łukaszczyk

W sprawie: skargi p. Lidii R.

W związku z uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska nr PR.0007.134.2011 z dnia 26.05.2011 r., wnoszę o poinformowanie Lidii oraz Komisji Prawa Samorządności i Bezpieczeństwa o sposobie wykonania uchwały.

Ponadto na wniosek Lidii proszę o przekazanie w/w informacji dlaczego do dnia dzisiejszego nie wykonano postanowienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 12.04.2011 r., znak KKS 6210.34.2006 oraz o informację w jaki sposób skarżąca może otrzymać dokumenty tj:

– postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 15.05.2012 r., znak SKO-05-428/804/6409/11/KCG,

– pisma z wypowiedzą p. S….. oraz Państwa K….. w zakresie przedmiotowego rowu, których dostarczenia pani Lidii  zobowiązał się Prezydent Jacek Morek w piśmie z dnia 20.06.2011 r., a których pani R…. nie otrzymała do dnia dzisiejszego.

Ewentualnie proszę o szczegółowe wyjaśnienia dlaczego Pani R….. nie może otrzymać w/w pism.

Z uwagi na charakter sprawy proszę o szybką odpowiedź.