Anna Łukaszczyk

Ania Łukaszczyk

Archiwum

Interpelacja Nr PR.0003.177.2012 

z dnia 11.10.2012 r.

Radna: Anna Łukaszczyk

W sprawie:  studzienki kanalizacyjnej na terenie dworca PKP w Rudzie

http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=32850