Anna Łukaszczyk

Ania Łukaszczyk

Archiwum

Interpelacja Nr PR.0003.201.2012

z dnia 24.10.2012 r.

Radna:  Anna Łukaszczyk

W sprawie:  systemu Eko-AB i centrów recyklingu

http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=32984