Anna Łukaszczyk

Ania Łukaszczyk

Archiwum

Interpelacja Nr PR.0003.143.2013

z dnia 2.07.2013 r.

Radna:  Anna Łukaszczyk

W sprawie: uciążliwości wynikających z przewozu kruszywa wzdłuż ul. Karola Goduli

http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=36877