Anna Łukaszczyk

Ania Łukaszczyk

Archiwum

Interpelacja nr.PR.0003.224.2011

Z dnia 24.11.2011 r.

Radna:  Anna Łukaszczyk

W sprawie: uzupełnienia słupków ograniczających wjazd pojazdów na deptak przy ul. Porębskiej


W dniu 24.11.2011 r., na dyżur, który pełniłam w Szkole Podstawowej nr 30, stawiła się Pani Grażyna, która poinformowała o braku słupków ograniczających wjazd na deptak przy ul. Porębskiej. Corocznie są one wycinane na okres święta zmarłych, po czym są stawiane ponownie. W tym roku również pierw je wycięto, następnie postawiono je ponownie, jednakże dwa słupki zostały zdewastowane, przez co na dzień dzisiejszy deptakiem jeżdżą samochody, które skracają sobie w ten sposób znacznie drogę. Wobec powyższego proszę o jak najszybsze powzięcie stosownych środków celem postawienia ponownie brakujących słupków.


Odpowiedź na interpelację na stronie:

http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=28949&idmp=1895&r=o