Anna Łukaszczyk

Ania Łukaszczyk

Archiwum

Interpelacja Nr PR.0003.156.2013 

z dnia 2.07.2013 r.

Radna:  Anna Łukaszczyk

W sprawie:  wdrożenia ustawy „śmieciowej”

http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=36892