Anna Łukaszczyk

Ania Łukaszczyk

Archiwum

Interpelacja nr.PR.0003.73.2012

Z dnia 26.04.2012 r.

Radna:  Anna Łukaszczyk

W sprawie: wycinki drzew na deptaku przy ul. Porębskiej

W związku oznaczeniem wszystkich tj. ponad 40 drzew przy deptaku na ul. Porębskiej w celu ich wycinki z uwagi na ich stan zdrowotny oraz nadmierne wychylenie proszę o dokonanie tej czynności w etapach i odstępach czasowych, tak aby deptak ten pełnił nadal rolę miejsca przyjaznego mieszkańcom, a nie pola przez które przebiega kawałek wybrukowanej drogi.

Proszę o udzielenie informacji czy jest szansa, aby drzewa, które nie stwarzają zagrożenia przyciąć i nie przeznaczać ich do wycinki.

Proszę również, aby w zamian za wycięte topole zostały posadzone inne drzewa, które dadzą cień i będą bezpieczne dla spacerujących w czasie wzmożonych wiatrów.


Odpowiedź na interpelację:

http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=30606&idmp=1980&r=o


Poniżej zamieszczam również historię przeznaczenia poniższych drzew do wycinki:

http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=30298&idmp=1980&r=o


Finalnie drzewa zostaną wycięte w odstępie czasowym, a za wycięte mają być posadzone nowe.

W tym roku ma być wycięte nie więcej jak 10 topoli.