Anna Łukaszczyk

Ania Łukaszczyk

Archiwum

Interpelacja Nr PR.0003.209.2013 

z dnia 31.10.2013 r.

Radni:  Anna Łukaszczyk, Witold Hanke, Cecylia Gładysz, Barbara Wystyrk – Benigier, Józef Skudlik, Jan Mucha, Jakub Wyciślik, Henryk Piórkowskieg, Krzysztofa Rodzoch, Józef Osmenda, Dariusz Potyrała.

W sprawie:  zablokowania decyzji o wydanie zezwolenia na powstanie zakładu odzysku odpadów po zużytych oponach samochodowych w rejonie ul. Gen. Hallera.

http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=38308&idmp=2093&r=o