Anna Łukaszczyk

Ania Łukaszczyk

Archiwum

Interpelacja Nr PR.0003.125.2013

z dnia 23.05.2013 r.

Radna:  Anna Łukaszczyk

W sprawie:  zsypów w wieżowcach

http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=36262