Anna Łukaszczyk

Ania Łukaszczyk

Archiwum

Interpelacja nr.PR.0003.223.2011

Z dnia 24.11.2011 r.

Radna:  Anna Łukaszczyk

W sprawie: wykluczeniu przez władze MOSIR-u z Amatorskich Otwartych Mistrzostw w Pływaniu dzieci i młodzieży z miasta Rudy Śląskiej zrzeszonych w Śląskim Okręgowym Związku Pływackim

W dniu 24.11.2011 r., na dyżur, który pełniłam w Szkole Podstawowej nr 30, stawiła się Pani Joanna, która poinformowała o wykluczeniu z Amatorskich Otwartych Mistrzostw w Pływaniu dzieci i młodzieży z miasta Rudy Śląskiej zrzeszonych w Śląskim Okręgowym Związku Pływackim przez władze MOSIR-u.

Jako, że Mistrzostwa te w nazwie zawierają słowo „amatorskie” należy zauważyć, iż młodzież zrzeszona w Śląskim Okręgowym Związku Pływackim to nie są zawodowcy – nie pobierają wynagrodzenia z tego tytułu. Realizują swoje pasje, niejednokrotnie trenując kilka razy w tygodniu, a dzięki przynależności do tego związku mogą reprezentować Nasze Miasto na arenie międzymiastowej i ogólnokrajowej. Wykluczenie ich z imprezy organizowanej przez władze MOSIR-u, poprzez skreślenie z listy uczestników, gdzie w imprezie tej mogli uczestniczyć nauczyciele wychowania fizycznego oraz mieszkańcy z innych miast powoduje niezrozumienie, zwłaszcza, iż mówimy tu o dzieciach.

Władze MOSIR-u poprzez swoją decyzję ograniczyły tym dzieciom nie tylko szansę zaprezentowania swoich umiejętności, ale co najważniejsze – zabrały im możliwość zdobycia 6 punktów na świadectwie, które w przypadku 3 klas gimnazjów, mają wpływ na końcową punktację na świadectwie, a co za tym idzie możliwość dostania się do wybranej przez siebie szkoły.

Proponuję, aby w kolejnych tego typu imprezach, Ci którzy trenują pływanie mieli możliwość przynajmniej zaprezentowania swoich umiejętności. Przecież w tym przypadku, wystarczyło stworzyć dodatkową kategorię, tak aby może faktycznie nie rywalizowali z osobami, które na co dzień nie trenują. Jeżeli nie będzie możliwości stworzenia takiej kategorii to proszę o rozważenie  propozycji dopuszczenia na tej imprezie w kolejnych latach Wszystkich mieszkańców Rudy Śląskiej np. w biciu rekordu Rudy Śląskiej, co na pewno zaowocuje zdrową rywalizacją i pozwoli wykazać się tym, dla których pływanie to prawdziwa pasja.

Odpowiedź na interpelację na stronie:

http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=28948&idmp=1895&r=o