Anna Łukaszczyk

Ania Łukaszczyk

Archiwum

Interpelacja Nr PR.0003.126.2013 

z dnia 23.05.2013 r.

Radna:  Anna Łukaszczyk

W sprawie:  zmiany przebiegu projektowanego połączenia kolejowego Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach z miastami Aglomeracji Górnośląskiej.

http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=36263