Archive for Lipiec, 2013

Budżet Obywatelski w Rudzie Śląskiej

22 lipca 2013

Do końca sierpnia mieszkańcy Rudy Śląskiej będą mogli przedstawić propozycje inwestycji, które w 2014 r. realizowane będą w ramach budżetu obywatelskiego.   Rada Miasta w dniu 8 lipca tego roku przyjęła uchwałę o wprowadzeniu budżetu obywatelskiego. Kwota 2 milionów złotych, jaka będzie do dyspozycji mieszkańców została podzielona na 4 okręgi wyborcze. 623 tys. zł przypadły na […]

Posted in Bez kategorii No Comments »

Znikną topole z deptaku na ulicy Porębskiej …

22 lipca 2013

Jak już Państwa informowałam władze miasta, po interpelacji Radnego Władysława Kucharskiego numer PR.0003.30.2012 podjęły stosowne działania, aby ustalić w jakim stanie są topole na deptaku przy ulicy Porębskiej. 26 marca 2012 roku zebrała się komisja, która zakwalifikowała wszystkie drzewa przy deptaku do wycinki. Następnie jako Radna w dniu 26 kwietnia 2012 roku złożyłam interpelację nr PR.0003.73.2012, […]

Tags: , ,
Posted in Bez kategorii No Comments »