Anna Łukaszczyk

Ania Łukaszczyk

Archiwum

Moje działania w tematyce gospodarki odpadami

 

05.2011

wyjazd do Olsztyna – miasto, które jako jedyne samo zrezygnowało z dofinansowania spalarni i postawiło również na spalarnię, ale nie odpadów zmieszanych, tylko spalarnię paliw alternatywnych wytwarzanych z odpadów. (większa sprawność energetyczna + czystsze powietrze)

08.2011

zorganizowałam spotkanie z prezesem Ogólnopolskiej Izby Recyklingu, który chciał przedstawić Pani Prezydent rozwiązania obecnie stosowane w Niemczech, MBS i spalarnię na RDF – niestety Pani Prezydent opuściła spotkanie, zanim prezes zdążył załączyć laptopa i został na spotkaniu Vice.

09.2011

propozycje do budżetu na 2012 rok: postawienie pilotażowego pawilonu systemu Eko-AB, w którym przy bloku w klimatyzowanym pomieszczeniu po oddaniu przez mieszkańcu śmieci, od razu odbywa się segregacja odpadów, tak aby uzyskać jak najwięcej surowca. Pomysł ten ponawiałam jeszcze w interpelacji 24.10.2012 roku: www.rudzianierazem.pl/anna-lukaszczyk/interpelacje/w-sprawie-systemu-eko-ab-i-centrow-recyklingu
Była wstępna zgoda na zabezpieczenie odpowiedniej kwoty nawet – i tyle.

2012

rok przyniósł koncepcję budowy zakładu Regionalnej Instalacji Odpadami wspólnie ze Świętochłowicami na granicy miast. Poza technologią zaproponowaną przez USKOM z Mławy, która chciała sfinansować inwestycję w 100%, sama idea wydawała się jak najbardziej właściwa, zwłaszcza, że w przypadku partnerstwa gmin można było liczyć na dodatkowe dofinansowania z WFOŚ. Idea upadła ponad mną, że tak powiem.

Następnie ruszyła sprawa kompostowni i plan jej budowy 150 metrów od osiedla, na terenie na którym zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nie było i dziś również nie ma prawa powstać zakład przetwarzający odpady.
Od czasu protestu w tej sprawie nie miałam już żadnych informacji o działaniach w temacie gospodarki odpadami.

Pomimo wskazywania innych terenów pod budowę RIPOK, miasto stało na stanowisku, że to jest jedyna lokalizacja w mieście gdzie mamy prawo budować kompostownię/ RIPOK.
Dziś na sesji wskazałam dokument, z którego wynika, że miasto ma jeszcze 2 lokalizacje wpisane do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami i żadna wbrew twierdzeniom władz – nie należy do miasta… wszystkie w rękach przedsiębiorców prywatnych.

Poza tym interpelacjami na bieżąco reagowałam na sprawy związane z wdrożeniem ustawy i zmianą „systemu”:
www.rudzianierazem.pl/anna-lukaszczyk/interpelacje/w-sprawie-wdrozenia-ustawy-smieciowej
www.rudzianierazem.pl/anna-lukaszczyk/interpelacje/w-sprawie-przetargu-na-odbior-i-zagospodarowanie-odpadow
wskazywałam środki na tworzenie choćby punktów selektywnej zbiórki odpadów:
www.rudzianierazem.pl/anna-lukaszczyk/interpelacje/w-sprawie-punktow-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych

09.2013

we wnioskach do budżetu na 2014, zaapelowałam o przystąpienie do opracowania profesjonalnego „Planu gospodarki niskoemisyjnej” dla miasta Ruda Śląska.