Anna Łukaszczyk

Ania Łukaszczyk

Archiwum

Moje działania przede wszystkim w tematyce gospodarki odpadami

 

05.2011

Wyjazd do Olsztyna – miasto, które jako jedyne samo zrezygnowało z dofinansowania spalarni i postawiło również na spalarnię, ale nie odpadów zmieszanych, tylko spalarnię paliw alternatywnych wytwarzanych z odpadów. (większa sprawność energetyczna + czystsze powietrze)

08.2011

Zorganizowałam spotkanie z Prezesem Ogólnopolskiej Izby Recyklingu, który chciał przedstawić Pani Prezydent rozwiązania obecnie stosowane w Niemczech, MBS i spalarnię na RDF – niestety Pani Prezydent opuściła spotkanie, zanim Prezes zdążył załączyć laptopa i  na spotkaniu pozostał Wiceprezydent Jacek Morek.

09.2011

Propozycje do budżetu na 2012 rok: postawienie pilotażowego pawilonu systemu Eko-AB, w którym przy bloku w klimatyzowanym pomieszczeniu po oddaniu przez mieszkańcu śmieci, od razu odbywa się segregacja odpadów, tak aby uzyskać jak najwięcej surowca. Pomysł ten ponawiałam jeszcze w interpelacji 24.10.2012 roku: www.rudzianierazem.pl/anna-lukaszczyk/interpelacje/w-sprawie-systemu-eko-ab-i-centrow-recyklingu
Była wstępna zgoda na zabezpieczenie odpowiedniej kwoty nawet – i tyle.

2012

Rok przyniósł koncepcję budowy zakładu Regionalnej Instalacji Odpadami wspólnie ze Świętochłowicami na granicy miast. Poza technologią zaproponowaną przez USKOM z Mławy, która chciała sfinansować inwestycję w 100%, sama idea wydawała się jak najbardziej właściwa, zwłaszcza, że w przypadku partnerstwa gmin można było liczyć na dodatkowe dofinansowania z WFOŚ. Idea upadła ponad mną, że tak powiem.

Następnie ruszyła sprawa kompostowni i plan jej budowy 150 metrów od osiedla, na terenie na którym zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nie było i dziś również nie ma prawa powstać zakład przetwarzający odpady.

Pomimo wskazywania innych terenów pod budowę Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów, miasto stało na stanowisku, że to jest jedyna lokalizacja w mieście gdzie mamy prawo budować kompostownię/ RIPOK.
Na sesji Rady Miasta wskazałam jednak dokument, z którego wynika, że miasto ma jeszcze 2 lokalizacje wpisane do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami i żadna wbrew twierdzeniom władz – nie należy do miasta… wszystkie w rękach przedsiębiorców prywatnych.

Poza tym interpelacjami na bieżąco reagowałam na sprawy związane z wdrożeniem ustawy i zmianą „systemu”:
www.rudzianierazem.pl/anna-lukaszczyk/interpelacje/w-sprawie-wdrozenia-ustawy-smieciowej
www.rudzianierazem.pl/anna-lukaszczyk/interpelacje/w-sprawie-przetargu-na-odbior-i-zagospodarowanie-odpadow
wskazywałam środki na tworzenie choćby punktów selektywnej zbiórki odpadów:
www.rudzianierazem.pl/anna-lukaszczyk/interpelacje/w-sprawie-punktow-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych

09.2013

We wnioskach do budżetu na 2014, zaapelowałam o przystąpienie do opracowania profesjonalnego „Planu gospodarki niskoemisyjnej” dla miasta Ruda Śląska.

 

Dalej nie będąc już Radną Rady Miasta Ruda Śląska

2016

Włączenie się do postępowania ws. Spalarni Eneris przy DTŚ, która miałaby spalać osady ściekowe oraz odpady, a przy okazji miałaby powstać ogromna hala do suszenia odpadów.

Udział w międzynarodowym Kongresie Envicon w Poznaniu

Opiniowanie i zgłaszanie zastrzeżeń do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, udział w komisjach Sejmiku i Sesjach Sejmiku Wojewódzkiego

 

2017

Włączenie się do postępowania ws. spalarni Węglokoks przy ul. Szyb Walenty

Włączenie się do postępowania ws. betoniarni na Kłodnicy

Udział w międzynarodowym Kongresie Envicon w Poznaniu

Ze Stowarzyszeniem Rudzianie Razem wystosowałam Apel do Sejmiku Województwa Śląskiego ws. Planu Gospodarki Odpadami na lata 2016 – 2022

Apel do Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego

 

 

2018

01.2018 Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję Władz miasta Ruda Śląska i uznało po naszym odwołaniu, że decyzja ws. spalarni Eneris została wydana z rażącym naruszeniem prawa

03.2018 Udział jako Prelegent w międzynarodowej Konferencji ws. odorów z instalacji przetwarzania odpadów, oczyszczalni ścieków.

05.2018 Włączenie się do postępowania ws. planowanej Asfaltowni na Kokotku

07.2018 Włączenie się do konsultacji społecznych ws. przebiegu trasy N-S w stronę Bytomia