Ruda Śląska.com.pl – Debata klimatyczna

Debata Klimatyczna

Podyskutujmy o klimacie! – to hasło miejskiej debaty klimatycznej organizowanej w najbliższy czwartek, 22 listopada br. w Rudzie Śląskiej.

Podczas spotkania przedstawiciele rudzkiego samorządu wspólnie z ekspertami z Instytutu na rzecz Ekorozwoju będą debatować na temat sposobów ograniczenia emisji dwutlenku węgla w mieście. Wagę inicjatywy podkreśla fakt, iż w województwie śląskim występują największe w Polsce przekroczenia standardów jakości powietrza.

Jak pokazują badania naukowe, zmiany jakie zachodzą w klimacie w dużej mierze spowodowane są poprzez zwiększanie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Stąd niezwykle ważne jest wspieranie działań zmierzających do polepszenia warunków ludzkiego życia. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Ruda Śląska przystąpiła do programu Dobry Klimat dla Powiatów.

Pomysłodawczynią inicjatywy jest radna Anna Łukaszczyk.

W ramach projektu „Dobry Klimat dla Powiatów” chcemy zachęcić mieszkańców nie do narzekań na klimat, ale do konstruktywnej dyskusji o tym, jak się adaptować do jego zmian – tłumaczy radna. Podczas debaty będziemy starali się odpowiedzieć m.in. na pytania, co robić w naszym mieście, aby ograniczyć emisję CO2 i  by zaoszczędzone w ten sposób pieniądze zamiast na ogrzewanie przeznaczyć je np. na przybory szkolne dla dzieci lub dodatkowe świadczenia lekarskie – deklaruje Anna Łukaszczyk. Uczestnicy dyskusji będą chcieli również zwrócić uwagę na problem wyczerpywania się surowców naturalnych i związany z tym wzrost ich cen.

Podczas debaty uczestnicy dyskusji zastanowią się, w jaki sposób gospodarka regionu powinna zaadaptować się do zmian klimatycznych oraz porozmawiają na temat rozwoju gospodarczego Rudy Śląskiej do 2030 roku. Spróbują się też zastanowić, czy miasto może stać się samowystarczalne energetycznie i czyste ekologicznie?

Przykładem dobrych praktyk na rzecz ochrony klimatu w powiatach są rozwiązania przyjęte w Kornwalii, jednego z biedniejszych regionów Wielkiej Brytanii – wyjaśnia Wojciech Szymański, koordynator projektu Dobry klimat dla Powiatów. Tam rozwiązania i działania pro klimatyczne przyczyniły się, z jednej strony, do poprawy życia i zdrowia wielu mieszkańców, a z drugiej strony do dużych oszczędności w budżecie regionu – zauważa.

Jak pokazuje ostatni raport o stanie środowiska w województwie śląskim opublikowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, w 2010 roku województwo śląskie wprowadziło najwięcej w kraju, bo około 21% krajowej emisji zanieczyszczeń pyłowych, 20% gazowych ogółem, 19% emisji dwutlenku siarki, 20% dwutlenku węgla i tlenków azotu oraz 40% tlenku węgla. Emisja zanieczyszczeń gazowych bez dwutlenku węgla stanowiła 40% emisji krajowej tych zanieczyszczeń.

Debata organizowana jest przez Instytut na rzecz Ekorozwoju i Związek Powiatów Polskich. Rozpoczęcie obrad nastąpi 22 listopada br. ,czwartek o godz. 9:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta (sala 212) przy pl. Jana Pawła II 6. Rejestracja uczestników debaty od godz. 8:30.

Opublikowano: 20 listopada 2012

Źródło: http://rudaslaska.com.pl/i,debata-klimatyczna,200274,891625.html

Leave a Comment