rudaslaska.com.pl – 1300 osób podpisało się pod petycją przeciwko kompostowni

W dniu 18.02.2014 r., Stowarzyszenie Rudzianie Razem w imieniu mieszkańców złożyło w Urzędzie Miasta petycję do Prezydent Miasta Rudy Śląskiej Grażyny Dziedzic.
Pod petycją podpisało się 1300 mieszkańców, którzy sprzeciwiają się budowie zakładu do biologicznego przetwarzania odpadów przy ul. Kokotek w Rudzie Śląskiej.
Obecnie na wniosek Tonsmeier Południe sp. z o.o (wcześniej PUK sp. z o.o.) ponownie prowadzone jest postępowanie o wydanie przez Urząd Miasta decyzji środowiskowej dla tego zakładu. Przedsiębiorca chce poszerzyć swoją działalność o dodatkową instalację, budując ją jeszcze bliżej bloków, na co okoliczni mieszkańcy nie wyrażają zgody.  Z dokumentów złożonych przez przedsiębiorcę, wynika, że hala do kompostowania o powierzchni 4.800 m2 będzie zlokalizowana 200 metrów od osiedla, a przedsiębiorca chce zwozić na teren zakładu 2 razy więcej odpadów niż dotychczas.
Anna Łukaszczyk, radna Miasta Rudy Śląskiej wraz z członkami Stowarzyszenia Rudzianie Razem złożyła również uwagi do raportu przygotowanego przez inwestora. Główne zarzuty to:
  • bliska lokalizacja od osiedla, niezgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • technologia, która w Polskich realiach jest bardzo awaryjna,
  • brak możliwości odizolowania odorów od osiedla.
Wszystkim chcemy serdecznie podziękować za wsparcie i informujemy, że podpisy zbieramy dalej – mówi Anna Łukaszczyk. Przedsiębiorca zmienia już trzeci raz technologię, za każdym razem podkreślając, że każda jest najlepsza, nie rozumiejąc, że mieszkańcy nie chcą takiego sąsiada, który nigdy nie dbał o komfort życia mieszkańców.
Czekamy na dalsze rozstrzygnięcia w tej sprawie. Na pewno najbardziej mieszkańcy ulic Magazynowej, Szyb Powietrzny, Słowiańskiej, Wawelskiej, Norwida, Wolności i Nałkowskiej.

Read more: http://rudaslaska.com.pl/i,1300-osob-podpisalo-sie-pod-petycja-przeciwko-kompostowni,100,991823.html#ixzz3CUDMlZu4

Leave a Comment