SferaTV – Dobry Klimat

Urząd Miasta Ruda Śląska

Wyobrażałem sobie, że w Rudzie Śląskiej, która węglem stoi, nie będzie łatwo rozmawiać o alternatywnych rozwiązaniach energetycznych. A spotkałem się tu z wielką energią, pomysłowością i chęcią do dyskusji – powiedział dziś w Rudzie Śląskiej Andrzej Kassenberg, prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju. W urzędzie miasta odbyła się debata klimatyczna, zorganizowana i sfinansowana w ramach programu „Dobry Klimat dla Powiatów”, którego liderem jest InE.

W części plenarnej debaty przedstawione zostały wyzwania w zakresie ochrony klimatu i produkcji energii. – Wiele decyzji, które dziś podejmujemy, będzie miało skutki dla naszych dzieci i wnuków – zaznaczył Andrzej Kassenberg. Podkreślano szeroki zakres negatywnych zmian klimatu – od strat w rolnictwie, poprzez zagładę wielu gatunków roślin i zwierząt, rozprzestrzenianie się chorób tropikalnych, podniesienie poziomu mórz, aż do klęsk żywiołowych. Wyświetlony został również film „Tydzień z dobrym klimatem”, prezentujący dobre praktyki stosowane w Polsce dla zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Świadomi tych zagrożeń uczestnicy debaty przeszli do części warsztatowej, podczas której dyskutowali o tym, jakie uwarunkowania dla rozwoju gospodarki wynikają ze zmian klimatycznych oraz zastanawiali się nad uwzględniającymi je pomysłami i wizjami gospodarki miasta w 2030 roku. W drugiej części warsztatów analizowano zasoby i możliwości, jakie mamy, aby wybrane wizje wcielać w życie. – Materiał z naszej dyskusji zostanie przez nas opracowany, a następnie oficjalnie przekazany władzom miasta – obiecał Andrzej Kassenberg.

Wprawdzie działalność człowieka odpowiada jedynie za 4% emisji dwutlenku węgla na naszej planecie, ale to właśnie ona przesądza o tym, że przyroda nie jest w stanie wchłonąć całości. Dlatego tak ważne jest poszukiwanie zarówno sposobów ochrony, czyli zmniejszania emisji, jak i adaptacji, czyli ograniczania negatywnych skutków zmian klimatu i wykorzystywania pozytywnych aspektów.

Jak pokazują badania naukowe, zmiany jakie zachodzą w klimacie w dużej mierze spowodowane są poprzez zwiększanie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Stąd niezwykle ważne jest wspieranie działań zmierzających do polepszenia warunków ludzkiego życia. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Ruda Śląska przystąpiła do programu „Dobry Klimat dla Powiatów”.

Pomysłodawczynią inicjatywy jest radna Anna Łukaszczyk. – W ramach projektu „Dobry Klimat dla Powiatów” chcemy zachęcić mieszkańców nie do narzekań na klimat, ale do konstruktywnej dyskusji o tym, jak się adaptować do jego zmian – tłumaczy radna. – Ograniczając emisję CO2 można zaoszczędzone w ten sposób pieniądze zamiast na ogrzewanie przeznaczyć np. na przybory szkolne dla dzieci lub dodatkowe świadczenia lekarskie – mówi Anna Łukaszczyk.

Jak pokazuje ostatni raport o stanie środowiska w województwie śląskim opublikowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, w 2010 roku województwo śląskie wprowadziło najwięcej w kraju, bo około 21% krajowej emisji zanieczyszczeń pyłowych, 20% gazowych ogółem, 19% emisji dwutlenku siarki, 20% dwutlenku węgla i tlenków azotu oraz 40% tlenku węgla. Emisja zanieczyszczeń gazowych bez dwutlenku węgla stanowiła 40% emisji krajowej tych zanieczyszczeń.

Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) jest pozarządową organizacją typu think-tank, powstałą w 1990 r. z inicjatywy kilku członków Polskiego Klubu Ekologicznego. Działa w formule fundacji i zajmuje się promowaniem i wdrażaniem zasad oraz rozwiązań służących zrównoważonemu rozwojowi Polski. 1 września 2010 Instytut wraz ze Związkiem Powiatów Polskich oraz brytyjską organizacją Community Energy Plus rozpoczął realizację projektu „Dobry Klimat dla Powiatów”. Celem przedsięwzięcia jest aktywne zaangażowanie polskich samorządów w działania prowadzące do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz służące lepszej adaptacji do zmian klimatu.

Opublikowano: 22 listopada 2012

Źródło: http://www.sferatv.pl/index.php/aktualno%C5%9Bci/aktualno%C5%9Bci-ruda-%C5%9Bl%C4%85ska/item/2835-dobry-klimat.html

Leave a Comment