Nasza misja

Skuteczne doprowadzenie do przestrzegania przez GZM oraz Rudy Śląskiej prawa polskiego i wspólnotowego oraz wypełniania wszystkich procedur.

Zastosowanie w Rudzie Śląskiej wydajnych energetycznie i oszczędnych technologii, w celu stworzenia logicznego sposobu gospodarki odpadami.

Wskazanie władzom, że w zasięgu ręki są inne, sprawdzone metody. Z doświadczeń krajów je stosujących wynika, że są one znacznie łatwiej akceptowalne społecznie, tańsze zarówno na etapie inwestycji jak i eksploatacji, sprawniejsze energetycznie, zgodne z prawem wspólnotowym i podlegające współfinansowaniu przez UE.

Wykazanie, że w sposób niezgodny z prawem został zmieniony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, co będzie skutkowało wydaniem inwestorowi pozwolenia na budowę obiektów uciążliwych w sąsiedztwie dużych osiedli mieszkalnych (Ruda Południowa, Zabrze Zaborze, Bielszowice, Czarny Las) czego konsekwencją będzie wykluczenie grup społecznych i narażanie obywateli na nie zawinioną przez nich utratę wartości nieruchomości będących ich własnością.

Przekonanie administracji publicznej, że powinna dołożyć wszelkich starań, aby w krótkim czasie przekonać obywateli do „zachowań segregacyjnych” zgodnych z europejską hierarchią postępowania z odpadami.

Przekonanie Władz samorządowych, że wspierane przez rozwiązania ustawowe powinny w krótkim czasie wprowadzić do wojewódzkich i gminnych planów gospodarki odpadami rozwiązania sprzyjające ograniczeniu powstawania odpadów oraz odzyskowi materiałowemu. Późniejsze zdeterminowane działania ograniczą wysokość kar unijnych za niewypełnienie przez Polskę dyrektywy składowiskowej.

Przekonanie Władz, że niedopuszczalne jest, aby państwo polskie inwestowało w technologie trwoniące energię cieplną, szczególnie w obliczu zbliżającego się kryzysu energii elektrycznej.

Działając w obronie praw obywatelskich oraz w trosce o środowisko i finanse publiczne, zdecydowanie stajemy przeciwko naginaniu przepisów prawa przez administrację publiczną.

Dołożymy wszelkich starań, aby w oparciu o prawo polskie, ale też dyrektywy unijne oraz konwencję z AArhus, doprowadzić do przeprowadzenia dogłębnej debaty publicznej, której skutkiem będzie wykorzystanie już w najbliższej przyszłości technologii wydajnych energetycznie i akceptowalnych społecznie. Tak wyobrażamy sobie konsultacje społeczne, które już dziś są warunkiem uzyskania wsparcia finansowego ze strony UE do przeprowadzenia reformy w systemie odpadowym w Polsce.