Przeciwni spalarni śmieci

Twoje mieszkanie straci na wartości

Wartość nieruchomości obniżają powstające w sąsiedztwie zakłady przemysłowe, czy źródła zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Wartość mieszkań i biur w najbliższej okolicy nieuchronnie spadnie. Szacuje się, że nawet o 30%

Odór

Spalarnia nie pracuje przez pełne 365 dni w roku – konieczne są przerwy na przeglądy, remonty lub z powodu awarii. Składowanie przywiezionych śmieci będzie miało pojemność jedynie na 3–5 dni, a ciężarówek dostarczających dziennie śmieci z 14 śląskich miast ma być prawie 300!

Po spaleniu pozostaną niebezpieczne żużle i popioły

Na 3 tony spalonych odpadów przypada 1 tona pozostałości w postaci toksycznych pyłów i żużli, które będzie trzeba gdzieś składować.

Groźba awarii i skażenia środowiska

W ciągu ostatnich pięciu lat w Europie wybuchło sześć pożarów w spalarniach śmieci, m.in. w Dortmundzie, Libercu czy Bawarii, najprawdopodobniej przez nielegalną utylizację substancji łatwopalnych.

Niejasne kwestie pomiarów spalin

Wyrywkowy test nie odzwierciedla rzeczywistego funkcjonowania pieca spalarni. Kontrole emisji tylko 4 razy w roku.

Nie pozwólmy na to

Wyraźmy swój sprzeciw składając swój podpis pod petycją skierowaną do władz samorządowych naszego miasta.