Znikną topole z deptaku na ulicy Porębskiej …

Jak już Państwa informowałam władze miasta, po interpelacji Radnego Władysława Kucharskiego numer PR.0003.30.2012 podjęły stosowne działania, aby ustalić w jakim stanie są topole na deptaku przy ulicy Porębskiej.

26 marca 2012 roku zebrała się komisja, która zakwalifikowała wszystkie drzewa przy deptaku do wycinki.

topole

Następnie jako Radna w dniu 26 kwietnia 2012 roku złożyłam interpelację nr PR.0003.73.2012, dzięki czemu nie usunięto od razu wszystkich drzew.

Na mój wniosek w dniu 18 kwietnia 2013 roku przy ulicy Chryzantem w Rudzie odbyła się kolejna wizja lokalna, w której udział wzięli pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zaś stronę społeczną reprezentowali radni: Anna Łukaszczyk i Władysław Kucharski oraz Adam K. Podgórski z Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew.

Urząd Miasta zobowiązał się do wycinki w pierwszej kolejności drzew po jednej stronie alei i wycinka nastąpi dopiero po wakacjach.

Wydaje się, że trafnie opisał zaistniałą sytuację Pan Adam Podgórski z Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew, poniżej więc zamieszczam link, w którym znajdziecie Państwo  ciekawe spostrzeżenia autora:

http://rtpd.eu/2013/04/27/topole-w-rudzie-pod-siekiere/

Tags: , ,

Leave a Comment