Przejdź do treści

Dokumenty

W tym miejscu będziemy umieszczać dokumentację z toczonych postępowań, w których Rudzianie Razem są stroną.

Eneris

 wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami,
 tekst jednolitym raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, sporządzonym w styczniu 2022 r. przez zespół autorów pod kierownictwem Pana Mariusza Kosidło wraz z uzupełnieniami,
 uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach,
 uzgodnienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
 opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach,
 opinia Marszałka Województwa Śląskiego.

Przeglądaj | Pobierz całość