Przejdź do treści

Działalność

Nasze stowarzyszenie zgodnie z regulaminem za cel obrało sobie m. in.:

  • działanie na rzecz ochrony środowiska,
  • informowanie społeczeństwa o stanie i zagrożeniach środowiska naturalnego,
  • propagowanie proekologicznych zachowań, rozwiązań i technologii,
  • inspirowanie i wspieranie aktywności obywatelskiej w dziedzinie ochrony środowiska.